Pomaganje Ministarstvu pravde BiH u organizaciji druge ministarske konferencije kroz planiranje i konsultacije sa interesnim grupama.