Implementirajući participativni M&E sistem za aktivnosti Omladinske mreže Jugoistočne Evrope. Trening sa članovima Odbora u Sarajevu, maj 2005.