Glavni ciljevi pilot projekta bili su da se zajednički uči za budućnost, da se steknu i prošire znanja, te započne kros-organizacijski proces učenja. Kako bi se maksimiziralo učenje, ebaix je odabrao sljedeće pristupe:

Sistematska procjena sa dugoročnom perspektivom; kros-organizacijski participativni proces učenja; (audio)vizualizacija ishoda učenja.

Tokom pripremne faze projeka ebaix je pozvao četiri nevladine organizacije koje sudjeluju, te donora Swiss Solidarity na jednodnevnu radionicu čiji je cilj bio identificirati ključne teme učenja u pilot projektu. Grupa je odabrala tri ključne teme za učenje: korištenje kuća/građevina; kvalitet/održivost; relevantnost mjera koje prate rekonstrukciju (naprimjer aktivnosti ostvarivanja prihoda, rehabilitacije infrastrukture).

Dodatne teme (obrađene u mjeri u kojoj je to bilo moguće): izbor korisnika, uloga doprinosa korisnika, važnost vlasništva, za korištenje građevina i povećane kapacitete korisnika u rekonstrukciji; Zajednička pitanja: glas korisnika, otvorena pitanja i prostor za nepredviđeno.

Ovaj izvještaj predstavlja nalaze prve posjete zemlje u okviru pilot projekta.