Eksterna evaluacija World Vision BiH projekta pod nazivom „Ishrana i zdravlje djece, trudnica i majki (MCHN)“ je provedena tokom mjeseca januara 2013. godine.

Metodologija evaluacijskog procesa je uključivala: desk istraživanje (analiza relevantne projektne dokumentacije), prikupljanje kvalitativnih i kvantitativnih podataka iz relevatnih izvora i analizu. Obavljeno je ukupno 8 individualnih, 2 grupna polustrukturirana intervjua, 4 fokus grupe i popunjeno 27 upitnika. 

Iz odabranih opština u kojima se realizuju projektne aktivnosti (Visoko, Kakanj, Prnjavor, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo) odabran je prigodan uzorak od ukupno 74 ispitanika. Uzorak su činili realizatori projektnih aktivnosti, partneri projekta i njegovi direktni korisnici.