Svrha ovog istraživanja je poduprijeti razvoj, osnivanje i pilotiranje referalnih mehanizama za žrtve seksualnog nasilja tokom ratnih sukoba u dvije odabrane lokacije (Goražde i Bihać).