Osigurale se usluge moderatora za dvodnevnu radionicu o pregovaranju sa Microsoft ključnim partnerima; olakšao proces postizanja zajedničkih ciljeva i zaključaka.